teamLab Future Park

Sketch Aquarium

teamLab, 2013-, Interactive Digital Installation, Sound: Hideaki Takahashi

Sketch Aquarium

teamLab, 2013-, Interactive Digital Installation, Sound: Hideaki Takahashi

ผู้เล่นสามารถสังเกตพลังของจินตนาการของพวกเขาผ่านโซนหรรษาใต้มหาสมุทร ผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถระบายสีลงบนรูปสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลตามจินตนาการของตัวเอง และเมื่อระบายสีเสร็จ รูปนั้นจะถูกสแกนและฉายลงบนผนัง ซึ่งเปรียบเสมือนตู้ปลาขนาดยักษ์ ผู้เล่นจะได้เห็นผลงานของตัวเองมีชีวิตขึ้นมาและแหวกว่ายไปพร้อมกับสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ ผู้เล่นยังสามารถแตะที่ตัวปลา ก็จะพบว่ามันว่ายน้ำหนี หรือแตะที่ถุงอาหารเสมือนจริงเพื่อให้อาหารพวกมันก็ได้อีกด้วย

การโต้ตอบกับผลงาน

SHARE